baner unia europejska

Budowa dróg. Rodzaje nawierzchni

Drogi ze względu na budowę i materiał konstrukcyjny możemy podzielić na drogi gruntowe oraz drogi twarde nieulepszone i ulepszone. Ich usytuowanie uzależnione jest od lokalnych warunków podłoża i natężenia ruchu. Nawierzchnia drogowa bez względu na rodzaj, budowana jest warstwowo. Najbardziej zewnętrznie lokalizuje się warstwa ścieralna, która bezpośrednio poddawana jest oddziaływaniu pojazdów. Poniżej warstwa wiążąca przenosi obciążenia i odpowiada za ich prawidłowy rozkład. Bezpośrednio z gruntem sąsiaduje podbudowa zasadnicza i pomocnicza, która wpływa na wytrzymałość i nośność całej konstrukcji.

droga na pustkowiu

 

Drogi gruntowe naturalne i ulepszone

Drogi gruntowe wykonuje się z rodzimego materiału odpowiednio wyrównanego, ubitego i wyprofilowanego. Zwykle mają grubość co najmniej 10cm. Nawierzchnie gruntowe ulepszone wzmacnia się materiałami wiążącymi i doziarniającymi. Mimo wszystko nie nadają się one do jazdy szybkiej. Stosowane są w miejscach, gdzie natężenie ruchu pojazdów jest znikome. Żwir drogowy, tłuczeń czy kruszywo pod budowę dróg w okolicach Węgrowa, Sokołowa Podlaskiego, Kałuszyna dostarcza firma WiKRUSZ.

 

Typy dróg twardych

Drogi twarde nieulepszone wykonywane są z bruku lub tłucznia, czyli kruszywa. Może powstawać na nich kurz, a materiał ulegać przesuwaniu, dlatego tak jak w przypadku dróg gruntowych nie są one przystosowane do szybkiego przemieszczania się pojazdów mechanicznych. Mimo to jest to rozwiązanie często wykorzystywane ze względu na mniejszy koszt budowy, szybkość prac budowlanych i dobre parametry wytrzymałościowe nawierzchni.

Drogi twarde ulepszone mogą być wykonane z kostki, klinkieru odpowiedniej jakości, płyt kamienno betonowych, betonu cementowego i bituminu. To nawierzchnie najbardziej rozpowszechnione i niewzbijające kurzu, przystosowane do dużego natężenia ruchu oraz obciążenia mechanicznego i termicznego. Są wytrzymałe, gładkie, nieścieralne i łatwe w naprawie. Prawidłowo wykonane mogą służyć przez wiele lat w dobrym stanie.