baner unia europejska

Projekty Unijne

Innowacyjna technologia produkcji MMA z zastosowaniem dwuskładnikowego dodatku mineralnego

 

 

PROGRAM OPERACYJNY

INTELIGENTNY ROZWÓJ

NA LATA 2014-2020

 

PODDZIAŁANIE 3.2.1

BADANIA NA RYNEK

 

 

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest wdrożenie innowacyjnej, własnej technologii produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych opartej na spienianiu asfaltów z zastosowaniem dwuskładnikowego mineralnego dodatku oraz specjalnie dedykowanej i indywidualnie zsyntezowanej linii technologicznej dla produkcji nowych produktów jako strategii uzyskania przewagi konkurencyjnej.

 

Efekty realizacji projektu:

  • Wdrożenie nowej technologii produkcji.
  • Zaopatrzenie firmy w nowoczesne urządzenia produkcyjne, charakteryzujące się wysoką efektywnością działania, zapewniające najwyższą jakość produktów oraz wysoką efektywność procesu produkcyjnego.
  • Optymalizacja ekonomii produkcji (optymalizacja zużycia urządzeń i czasu pracy).
  • Znaczące usprawnienie i podniesienie jakości procesu produkcyjnego dzięki wdrożeniu nowego ciągu technologicznego.
  • Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracy.
  • Zapewnienie dobrego poziomu ochrony środowiska.

Kwota kwalifikowalna projektu: 16 004 020,00 zł

Kwota dofinasowania: 7 201 809,00 zł