baner unia europejska

Czy aby dokonać niwelacji terenu, potrzeba specjalnych zezwoleń?

Niwelacja terenu to proces mający na celu wyrównanie powierzchni gruntu, który jest niezbędny przed rozpoczęciem prac budowlanych lub w celu poprawy jakości użytkowania terenu. W wielu przypadkach tego rodzaju prace są konieczne, aby uzyskać optymalne warunki do realizacji inwestycji. Jednak czy zawsze wymagane są specjalne zezwolenia na przeprowadzenie niwelacji? Odpowiedź na to pytanie zależy od konkretnej sytuacji.

 

zezwolenie

 

Zakres prac niwelacyjnych

Prace niwelacyjne obejmują różnorodne działania, takie jak usuwanie warstwy humusu, wyrównywanie nierówności terenu, uzupełnianie ubytków gruntu czy wykonywanie nasypów. W związku z tym zakres prac może być bardzo różny – od niewielkich korekt po znaczące zmiany wysokości terenu. W przypadku większych inwestycji, takich jak budowa osiedli mieszkaniowych czy obiektów przemysłowych, niwelacja terenu może wiązać się z koniecznością uzyskania odpowiednich pozwoleń.

Co więcej, w przypadku gdy prace niwelacyjne mogą wpłynąć na środowisko naturalne, również może być wymagane uzyskanie dodatkowych pozwoleń związanych z ochroną przyrody. Przykładem takiej sytuacji może być niwelacja terenu w obszarze chronionego krajobrazu czy w sąsiedztwie cennych siedlisk przyrodniczych.

 

Zezwolenia na prace niwelacyjne

W przypadku gdy niwelacja terenu ma być przeprowadzona na działce, na której planowana jest realizacja inwestycji budowlanej, zazwyczaj konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Pozwolenie to jest wydawane przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej. Wniosek o jego wydanie powinien zawierać między innymi opis planowanych prac niwelacyjnych oraz informacje o ich wpływie na środowisko i otaczające działki.

Często jednak prace niwelacyjne są przeprowadzane na działkach, które nie są objęte żadnymi planami zagospodarowania przestrzennego ani nie mają ustalonego przeznaczenia. W takim przypadku decyzja o konieczności uzyskania zezwoleń zależy od indywidualnej oceny sytuacji przez właściwe organy. Warto zwrócić się do starostwa powiatowego lub urzędu gminy z pytaniem o wymagane formalności w przypadku planowanej niwelacji terenu.