baner unia europejska

Dodatki do betonu, rola i zastosowanie

W skład obecnie produkowanego betonu wchodzi cement, kruszywo oraz  woda. Oprócz podstawowych składników, stosuje się także domieszki i dodatki, które, pod warunkiem prawidłowego zastosowania, korzystnie wpływają na strukturę betonu. Ich celem jest modyfikacja mieszanki betonowej i stwardniałego betonu. Zawartość dodatków, względem masy cementu, przekracza 5%. Poniżej przedstawiono ich gatunki oraz zastosowanie każdego z nich.

dodatek do betonu

 

Rodzaje i funkcje

Wyróżniamy dwie grupy dodatków, wchodzących w skład betonu. Należą do nich:

  1. dodatki typu I, które nie zmieniają znacząco właściwości betonu, są to:

 

  • pigmenty - ich podstawowym celem jest zmiana naturalnej barwy betonu i uzyskanie wymaganego koloru;
  • mączka wapienna - stosowana głównie w betonach architektonicznych i samozagęszczalnych, wpływa korzystnie na zawartość wody w mieszance betonowej, dzięki swojemu dużemu rozdrobnieniu;

 

  1. dodatki typu II, o właściwościach pucolanowych lub utajonych właściwościach hydraulicznych, są to:

 

  • popiół lotny - najbardziej popularny dodatek,  występuje w postaci drobnego pyłu, złożonego z kulistych ziaren, uszczelnia mikrostrukturę betonu, dzięki czemu wzmacnia jego trwałość; wpływa korzystnie na pompowalność i urabialność mieszanki;
  • włókna stalowe i polimerowe - modyfikują właściwości stwardniałego betonu; poprawiają odporność na zginanie i zmniejszają ryzyko spękań kurczowych;
  • pył krzemionkowy - zwiększa szczelność betonu; jego dodatek powoduje poprawę wytrzymałości na ściskanie oraz zmniejszenie tendencji do nasiąkania; minusem jest jednak spadek konsystencji powodujący trudną urabialność;
  • granulowany żel wielkopiecowy - beton zawierający ten dodatek, charakteryzuje się m.in. wydłużonym czasem wiązania, znacznym przyrostem wytrzymałości oraz wyższą odpornością na agresję chemiczną.