baner unia europejska

Jak powstaje cement?

Cement to rodzaj spoiwa mineralnego, które szeroko wykorzystuje się w branży budowlanej. Wyróżnić można kilka jego rodzajów, niemniej ich zastosowanie w większości jest takie samo. Cement odpowiada za połączenie kruszyw w zaprawach murarskich oraz wchodzi w skład mieszanek budowlanych, z których powstają fundamenty, stropy i ściany. I choć ten materiał wiążący znany jest od czasów starożytności, nie wszyscy wiedzą, w jaki sposób powstaje. W dzisiejszym artykule postanowiliśmy to wyjaśnić, dlatego krok po kroku przedstawiamy proces jego produkcji.

cement w worku

 

Jak przebiega proces produkcji cementu?

Do produkcji cementu wykorzystuje się surowce naturalnie występujące w przyrodzie. W jego skład wchodzą kopaliny naturalne, takie jak np. wapień, krzem, glin czy też margiel. Surowce te wydobywa się w kopalniach odkrywkowych, wokół których najczęściej zlokalizowane są cementownie. Następnie poddaje się je rozdrobnieniu. W tym celu zastosowanie znajdują kruszarki. Na tym etapie wapienie oddziela się też od ewentualnych zanieczyszczeń, które mogłyby negatywnie wpłynąć na jakość cementu. Można je też wzbogacać o domieszki, w tym np. piasek lub popioły lotne. To dzięki nim wytwarza się różnorodne spoiny o nieco odmiennych właściwościach.

Tak powstały materiał jest mielony i osuszany. W dalszej kolejności poddaje się go obróbce termicznej. Zmielone kopaliny przez około 30 minut wypalane są w specjalnych piecach cementowych. W efekcie tego powstaje tzw. klinkier cementowy. Aby uzyskać znany nam cement, klinkier po ostudzeniu dodatkowo miesza się jeszcze z gipsem i innymi dodatkami. Uzyskana mieszanka ponownie jest też mielona. Dopiero wówczas można mówić o powstaniu cementu. Taki gotowy produkt przechowuje się w silosach lub ładuje do worków.