baner unia europejska

Jak przygotować nawierzchnię pod kostkę brukową?

Kostka brukowa stanowi niezwykle funkcjonalne i estetyczne rozwiązanie, które cieszy się zasłużoną popularnością. Wykorzystuje się ją do utwardzania powierzchni chodników, parkingów, ścieżek ogrodowych, tarasów. Materiał ten cechuje nie tylko wysoka odporność na działanie czynników atmosferycznych, ale również stylowy wygląd. Kostka brukowa jest efektowna i elegancka, a ponadto dostępna w różnych kolorach i kształtach, dlatego daje liczne możliwości aranżacyjne. Można ją z łatwością dopasować do istniejącej lub dopiero planowanej zabudowy. Pojawia się jednak pytanie, jak prawidłowo przygotować pod nią powierzchnię. Odpowiedzi na nie udzielamy poniżej.

układanie kostki chodnikowej

 

Utwardzanie powierzchni pod kostkę brukową

Kostka brukowa jest wytrzymała i stylowa. Architekci polecają ją jako materiał do utwardzania powierzchni wokół domu: podjazdów, tarasów, ogrodowych alejek. W celu uzyskania oczekiwanych efektów użytkowych i wizualnych należy zadbać o odpowiednie przygotowanie podłoża, ponieważ od wspomnianej czynności zależy trwałość i estetyczny wygląd kostki. Drugim czynnikiem decydującym o powodzeniu planowanego przedsięwzięcia jest właściwy dobór parametrów kostki.

Przed przystąpieniem do dalszych prac należy określić rodzaj gruntu oraz sprawdzić stan wód gruntowych. Czynności te pomogą nam zaprojektować odpowiedni system odprowadzania wody – nachylenie posadzki powinno zapobiegać gromadzeniu się wody z opadów atmosferycznych i umożliwiać jej swobodne spływanie. Prawidłowe utwardzenie gruntu zwiększy wytrzymałość kostki – twardość podłoża wyraźnie przekłada się na jej trwałość.

Kolejną kwestią, o której musimy pamiętać, jest podbudowa pod kostkę. Ta niewidoczna i odporna na mrozy warstwa odpowiada za równomierne przeniesienie obciążeń z nawierzchni na grunt rodzimy. Podbudowa pozwala na równe ułożenie kostki. Wykonuje się ją z kruszyw łamanych takich jak tłuczeń i grys, żużlu, żwiru, mieszanki żwiru i piasku (tworzywa te zapewniają dobrą przepuszczalność wody, dzięki czemu zapobiegają zbieraniu się jej pod kostką). Czasami, szczególnie w przypadku słabych gruntów, stosuje się także geowłókninę, która pełni funkcję separatora, a jej zadaniem jest zapobieganie przemieszczaniu się warstw i wypłukiwaniu się kruszywa.

Na warstwie podbudowy umieszcza się warstwę wyrównawczą, na którą składa się równomiernie rozsypana i jak najbardziej jednolita posypka piaskowa. Podbudowa powinna być równa i posiadać odpowiednie nachylenie. W przypadku braku spełnienia wskazanych wymogów istnieje wysokie prawdopodobieństwo tworzenia się kolein i zapadania się znacznych fragmentów alei, chodnika, podjazdu. Ponadto grubość podbudowy i kostki trzeba dostosować do przewidywanego obciążenia i natężenia ruchu. Na przykład powierzchnie przeznaczone do ruchu samochodowego wymagają podbudowy o grubości od 25 do 40 cm, a te służące pieszym jedynie od 10 do 20 cm.