baner unia europejska

Jaki beton jest standardowo wykorzystywany w drogownictwie?

Beton to jeden z kluczowych materiałów używanych w drogownictwie, który zapewnia trwałość i wytrzymałość wielu konstrukcji. Jego właściwości oraz rodzaje mają ogromne znaczenie dla jakości dróg i otaczającej je infrastruktury. W związku z tym w niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej standardom betonu stosowanego w polskim drogownictwie oraz jego zastosowaniom. Serdecznie zapraszamy do lektury!

 

betonowa droga

 

Beton – podstawowe informacje

Beton to materiał kompozytowy, który powstaje przez zmieszanie kruszywa, cementu, wody oraz ewentualnie dodatków i domieszek. Jego wytrzymałość na ściskanie oraz odporność na działanie czynników atmosferycznych sprawiają, że jest on idealnym materiałem tworzenia różnego rodzaju konstrukcji.

Beton w drogownictwie wykorzystywany jest zarówno do budowy dróg, jak i konstrukcji inżynierskich. Jego zastosowania obejmują między innymi nawierzchnie jezdni, chodniki, ścieżki rowerowe, mosty, wiadukty oraz tunele. Co jednak istotne, w Polsce beton stosowany w drogownictwie musi spełniać normy określone przez Polskie Normy (PN) oraz Europejskie Normy (EN).

 

Rodzaje betonu stosowane w drogownictwie

W drogownictwie można wyróżnić kilka rodzajów betonu, które różnią się między sobą właściwościami oraz zastosowaniami. Do najważniejszych należą beton asfaltowy, beton cementowy oraz beton samozagęszczalny. Pierwszy z nich to mieszanka mineralno-asfaltowa, która składa się z kruszywa, spoiwa asfaltowego oraz ewentualnie dodatków. Jest on stosowany głównie jako nawierzchnia jezdni, ze względu na swoją elastyczność, wytrzymałość oraz niską przepuszczalność wodną.

Beton cementowy to beton o wysokiej wytrzymałości na ściskanie, który składa się z cementu, kruszywa, wody oraz ewentualnie dodatków do betonu i domieszek. Jest on stosowany w drogownictwie do budowy konstrukcji nośnych, takich jak fundamenty czy słupy mostów. Beton samozagęszczalny z kolei to materiał o wysokiej płynności, który nie wymaga zagęszczania mechanicznego. Jest on stosowany w drogownictwie do budowy elementów o skomplikowanych kształtach oraz w miejscach trudnodostępnych.