baner unia europejska

Jaki sprzęt jest używany przy niwelacji terenu?

Niwelacja terenu to proces wyrównywania powierzchni terenu, który ma na celu uzyskanie odpowiedniego ukształtowania działki, niezbędnego do realizacji różnych inwestycji budowlanych, rolniczych czy infrastrukturalnych. Aby jednak przeprowadzić niwelację terenu, specjaliści korzystają z różnorodnego sprzętu pomiarowego i maszyn budowlanych. W niniejszym artykule omówimy najważniejsze z nich.

 

niwelacja terenu

 

Niwelatory optyczne, cyfrowe i laserowe

Niwelatory optyczne są podstawowym narzędziem wykorzystywanym przez geodetów i inżynierów do pomiarów wysokościowych. Działają na zasadzie obserwacji poziomej linii wzrokowej oraz odczytywania wartości na tzw. latarni niwelacyjnej. Niwelatory cyfrowe to zaawansowane urządzenia elektroniczne, które umożliwiają szybkie i precyzyjne pomiary wysokościowe. Niwelatory laserowe natomiast emitują promień lasera, który odbija się od specjalnej tarczy odbiciowej umieszczonej na latarni niwelacyjnej.

 

Maszyny budowlane

Przy niwelacji terenu niezbędne są także maszyny budowlane, które służą do przemieszczania ziemi i kształtowania terenu. Do najpopularniejszych urządzeń używanych w tym celu należą koparki, spycharki oraz równiarki. Koparki służą do wykonywania wykopów oraz przenoszenia ziemi, spycharki natomiast do przesuwania i rozprowadzania materiału ziemnego. Równiarki zaś, dzięki swojej specjalnej konstrukcji, pozwalają na precyzyjne wyrównywanie powierzchni terenu.

 

System GPS i różne akcesoria

System GPS (Global Positioning System) jest wykorzystywany w geodezji do przeprowadzania pomiarów wysokościowych. Geodezyjne odbiorniki GPS umożliwiają uzyskanie bardzo precyzyjnych danych na temat położenia punktów na Ziemi, w tym również ich wysokości.

W pracy geodety przy niwelacji terenu niezbędne są także różnego rodzaju akcesoria, takie jak statywy, łaty niwelacyjne, tachimetry czy dalmierze. Statywy służą do stabilnego ustawienia niwelatorów czy odbiorników GPS, łaty niwelacyjne umożliwiają odczyt wartości wysokościowych, a tachimetry i dalmierze pozwalają na pomiar odległości między punktami.