baner unia europejska

Jaki żwir wybrać do drenażu?

Drenaż jest jedną z metod odwadniania terenu, która pozwala kontrolować poziom wód gruntowych na działce. Wykonuje się go po to, by ochronić teren przed ewentualnym zalaniem lub destabilizacją gruntu. Do obniżania poziomu wód gruntowych oraz odprowadzania wód opadowych wykorzystuje się specjalne instalacje złożone z sieci rur, odpływów i studzienek. Kluczową rolę przy tym odgrywa też zastosowanie kruszyw o właściwościach drenujących, którymi obsypuje się całe konstrukcje. Jednym z takich jest żwir. Dobór żwiru nie może być jednak przypadkowy.

drenaż terenu

 

Jaki rodzaj żwiru stosuje się przy drenażach?

Żwir występuje w różnych frakcjach, przez co nie w każdej nadaje się do tego, by wykorzystać go przy drenażu. Jego dobór uzależniony jest przede wszystkim od rodzaju zastosowanych rur drenażowych, a dokładniej od ich średnicy. Przyjęło się, że frakcja żwiru nie powinna być mniejsza od średnicy rur. W przeciwnym razie istnieje duże ryzyko, że żwir przedostanie się do instalacji i doprowadzi do jej zapchania. Aby temu zapobiec, zwykle przy drenażu wykorzystuje się żwir o frakcji wyższej niż 8 mm. Najczęściej jest to kruszywo o frakcji 8-16 mm lub 10-16 mm. Zasada jest prosta, im frakcja jest wyższa, tym lepsze właściwości odsączające.

Oprócz frakcji przy wyborze żwiru do drenażu terenu znaczenie ma też sam rodzaj tego kruszywa. Przy odwadnianiu działek zastosowanie znajduje żwir płukany. Żwir płukany to taki, który został poddany oczyszczaniu. W efekcie tego nie zawiera mikrozanieczyszczeń w postaci glinów i iłów. Pozbawione takich pozostałości kruszywo nie stwarza zagrożenia dla prawidłowego działania instalacji odprowadzającej nadmiar wody. Żwir oczyszczony minimalizuje tym samym ryzyko wystąpienia problemów z drożnością rur drenażowych.