baner unia europejska

Jakie są różnice miedzy betonem a cementem?

zaprawa budowlana w wiaderku

Czym różni się beton od cementu?

Naczelna różnica między betonem a cementem dotyczy ich struktury. Cement to sproszkowany produkt, który twardnieje dopiero w wyniku kontaktu z wodą. Beton natomiast to półpłynna, gęsta substancja, która utwardza się w procesie schnięcia. Różnice w strukturze betonu i cementu wynikają z tego, że oba produkty uzyskuje się w zupełnie inny sposób. Beton powstaje w wyniku połączenia kilku składników. Wśród najważniejszych z nich wymienia się wodę, piasek oraz… cement. Cement nie jest tym samym sproszkowanym betonem, ale jednym z jego składników, który swoją drogą pełni niezwykle ważną funkcję w uzyskaniu mieszanki o określonych właściwościach.

Cement jest natomiast spoiwem mineralnym, które odpowiada za połączenie składników betonu i uzyskanie trwałej mieszanki wykorzystywanej przy budowie fundamentów, stropów oraz schodów. Produkuje się go na bazie surowców naturalnie występujących w przyrodzie. Jego składowymi są wapień, krzem, glin oraz margiel. Takie kopaliny są rozdrabniane, wypalane w specjalnych piecach, a następnie łączone z gipsem. Tak powstała mieszanka jest jeszcze raz mielona, w efekcie czego uzyskuje się znany, sproszkowany materiał. Cement jest zatem półproduktem, składową betonu, a nie nim samym w innej postaci.