baner unia europejska

Jakie są różnice miedzy betonem a cementem?

Beton i cement to materiały budowlane, które znaleźć można na każdej budowie. Wykorzystuje się je głównie przy pracach murarskich, remontowych i wykończeniowych. Mimo że są to dwa różne produkty, ze względu na swoje podobne zastosowania nierzadko błędnie traktowane są synonimicznie. Są też tacy, którzy twierdzą, że beton to sproszkowany cement. Takie twierdzenie mija się jednak z prawdą. I choć oba materiały sporo łączy, jeszcze więcej je dzieli. W dzisiejszym artykule postanowiliśmy to wyjaśnić.

zaprawa budowlana w wiaderku

 

Czym różni się beton od cementu?

Naczelna różnica między betonem a cementem dotyczy ich struktury. Cement to sproszkowany produkt, który twardnieje dopiero w wyniku kontaktu z wodą. Beton natomiast to półpłynna, gęsta substancja, która utwardza się w procesie schnięcia. Różnice w strukturze betonu i cementu wynikają z tego, że oba produkty uzyskuje się w zupełnie inny sposób. Beton powstaje w wyniku połączenia kilku składników. Wśród najważniejszych z nich wymienia się wodę, piasek oraz… cement. Cement nie jest tym samym sproszkowanym betonem, ale jednym z jego składników, który swoją drogą pełni niezwykle ważną funkcję w uzyskaniu mieszanki o określonych właściwościach.

Cement jest natomiast spoiwem mineralnym, które odpowiada za połączenie składników betonu i uzyskanie trwałej mieszanki wykorzystywanej przy budowie fundamentów, stropów oraz schodów. Produkuje się go na bazie surowców naturalnie występujących w przyrodzie. Jego składowymi są wapień, krzem, glin oraz margiel. Takie kopaliny są rozdrabniane, wypalane w specjalnych piecach, a następnie łączone z gipsem. Tak powstała mieszanka jest jeszcze raz mielona, w efekcie czego uzyskuje się znany, sproszkowany materiał. Cement jest zatem półproduktem, składową betonu, a nie nim samym w innej postaci.