baner unia europejska

Jakiego betonu używa się do stabilizacji gruntu?

Stabilizacja gruntu betonem poprawia jego nośność i zwiększa odporność na działanie czynników atmosferycznych. Metoda ta służy do wzmacniania gruntów spoistych, mało i średnio spoistych oraz kruszyw w celu uzyskania optymalnych parametrów wytrzymałościowych podłoża (parametry osiągnięte po zakończeniu prac muszą spełniać wymagania projektowe). Beton jako kompozyt powstaje ze zmieszania spoiwa (cementu), wypełniacza (kruszywa), wody i innych dodatków. Dostępne są jego różne rodzaje sprawdzające się w odmiennych sytuacjach. Poniżej wyjaśniamy, który z nich najbardziej nadaje się do stabilizacji podłoża.

stabilizacja gruntu

 

Suchy beton jako dobry stabilizator gruntu

W porównaniu do tradycyjnego stabilizowania gruntu cementem wzmacnianie podłoża betonem daje więcej korzyści (wybranie go zamiast cementu pozwala między innymi na szybsze zakończenie prac i obniżenie kosztów realizowanej inwestycji). Nasza betoniarnia dba o zachowanie właściwych proporcji surowców wchodzących w skład mieszanki betonowej – ich dokładne dozowanie ma w tej sytuacji kluczowe znaczenie. Istnieje kilka klas betonu, a tworzące je mieszanki służą do osiągania odmiennych celów. Spośród nich w roli stabilizatora podłoża najlepiej sprawdza się suchy beton.

Do jego produkcji zużywa się znacznie mniej wody (w porównaniu z ilością potrzebną do uzyskania betonu zwykłego). Mieszanka ta ma zawsze bezpośredni kontakt z gruntem i stosuje się ją przede wszystkim do jego stabilizacji. Bezpośrednia styczność suchego betonu z glebą jest niezwykle istotna – dzięki niej beton pobiera z podłoża wodę potrzebną do zajścia procesu hydratacji, czyli wiązania cementu. Można go także zraszać mgiełką wodną lub podlewać za pomocą węża ogrodowego (woda dodawana do twardniejącego betonu sprawia, że jego składniki zaczynają się wiązać).

Obecność wody pochodzącej z nietypowych źródeł powoduje, że mieszanka ta nabywa wyjątkowych właściwości, stając się idealnym materiałem do stabilizacji gruntu. Jest jednak mniej wytrzymała i bardziej krucha od betonu tradycyjnego. Warto pamiętać, że po jej nałożeniu należy zastosować wibrator powierzchniowy, który służy do zagęszczania powierzchni. Dzięki jego użyciu obecne w zaprawie pęcherzyki powietrza znikną, a beton stanie się bardziej jednolity.

Suchy beton wykorzystuje się również w podbudowach i w podkładach (jako podkład pod betonowe bądź kamienne nawierzchnie wykonane z drobnowymiarowych elementów). Jego rodzaj dobiera się w zależności od typu gruntu i obciążeń, na które zostanie w przyszłości narażony (idealnie dobrany do nawierzchni zabezpiecza ją przed różnego pochodzenia uszkodzeniami i wydłuża jej trwałość). Mieszanka ta sprawdza się także w przypadku budowy dróg przy użyciu betonu wałowego RCC (Roller Compacted Concrete). Beton zagęszcza się wtedy mechanicznie walcami. Zastosowanie wspomnianej technologii pozwala na szybkie oddanie drogi do użytku.