baner unia europejska

Oznaczenia betonu. Co nam mówią?

Beton to materiał budowlany wytwarzany z cementowego spoiwa, kruszywa, wody, a czasem także dodatków mineralnych i chemicznych. Dwa ostatnie mają nadawać mieszance ściśle określonych właściwości, np. zmniejszyć nasiąkliwość lub poprawić mrozoodporność. Betony różnią się jednak między sobą właściwościami chemicznymi, dlatego niezbędne jest poznanie sposobu ich oznaczania przez producentów. Jak możemy je odczytywać?

beton wylewka posadzki

 

Klasy wytrzymałościowe betonu

Według aktualnej normy Unii Europejskiej, tworzywo to jest oznaczane:

  • literą C dla betonu zwykłego i ciężkiego,
  • literami LC dla betonu lekkiego.

Po nich stosuje się także pary liczb, które mają określić wytrzymałość betonu na ściskanie. Wówczas oznaczenie Cxx/yy lub LC xx/yy symbolizuje:

  • dla xx wytrzymałość przy ściskaniu walcowatej próbki mającej średnicę 15 cm i wysokość 30 cm, po 28 dniach,
  • dla yy wytrzymałość przy ściskaniu sześciennej próbki o wymiarach 15x15x15 cm, po 28 dniach.

W przeszłości do oznaczania stosowano również literę B i jedną liczbę, choć obecnie ta symbolika jest spotykana coraz rzadziej. Dodatkowo klasy wytrzymałościowe przypisane betonowi zwykłemu i ciężkiemu oznaczane są symbolami od C8/10 aż do C100/115, zaś betonu lekkiego od LC8/9 aż do LC80/88.

 

Praktyczne zastosowanie najpopularniejszych klas betonu

W budownictwie jednorodzinnym używa się przede wszystkim betonów:

  • C8/10 – nadających się na podbudowy i do stabilizacji podłoża,
  • C16/20 – do realizacji płyt fundamentowych i ścian wewnętrznych,
  • C30/37 – do wykonywania ścian fundamentowych, zewnętrznych ścian domów, budowy tarasów, balkonów, murów oporowych i posadzek,
  • C35/45 – do nawierzchni betonowych.

 

Betony specjalne

Poza wymienionymi klasami, w ofercie większości firm, również naszej wytwórni betonu, można znaleźć także specjalne tworzywa o szczególnym przeznaczeniu. Zaliczamy do nich beton: drogowy, architektoniczny, o wysokiej wytrzymałości i fibrobeton posadzkowy. Ten ostatni zawiera dodatkowe składniki takie jak włókna stalowe oraz włókna syntetyczne, które pełnią rolę zbrojenia. Dzięki temu jest on wytrzymały, a jednocześnie sprężysty, dlatego nie ulega szybkiemu rozszczelnieniu.