baner unia europejska

Oznaczenia betonu. Co nam mówią?

beton wylewka posadzki

Klasy wytrzymałościowe betonu

Według aktualnej normy Unii Europejskiej, tworzywo to jest oznaczane:

  • literą C dla betonu zwykłego i ciężkiego,
  • literami LC dla betonu lekkiego.

Po nich stosuje się także pary liczb, które mają określić wytrzymałość betonu na ściskanie. Wówczas oznaczenie Cxx/yy lub LC xx/yy symbolizuje:

  • dla xx wytrzymałość przy ściskaniu walcowatej próbki mającej średnicę 15 cm i wysokość 30 cm, po 28 dniach,
  • dla yy wytrzymałość przy ściskaniu sześciennej próbki o wymiarach 15x15x15 cm, po 28 dniach.

W przeszłości do oznaczania stosowano również literę B i jedną liczbę, choć obecnie ta symbolika jest spotykana coraz rzadziej. Dodatkowo klasy wytrzymałościowe przypisane betonowi zwykłemu i ciężkiemu oznaczane są symbolami od C8/10 aż do C100/115, zaś betonu lekkiego od LC8/9 aż do LC80/88.

 

Praktyczne zastosowanie najpopularniejszych klas betonu

W budownictwie jednorodzinnym używa się przede wszystkim betonów:

  • C8/10 – nadających się na podbudowy i do stabilizacji podłoża,
  • C16/20 – do realizacji płyt fundamentowych i ścian wewnętrznych,
  • C30/37 – do wykonywania ścian fundamentowych, zewnętrznych ścian domów, budowy tarasów, balkonów, murów oporowych i posadzek,
  • C35/45 – do nawierzchni betonowych.

 

Betony specjalne

Poza wymienionymi klasami, w ofercie większości firm, również naszej wytwórni betonu, można znaleźć także specjalne tworzywa o szczególnym przeznaczeniu. Zaliczamy do nich beton: drogowy, architektoniczny, o wysokiej wytrzymałości i fibrobeton posadzkowy. Ten ostatni zawiera dodatkowe składniki takie jak włókna stalowe oraz włókna syntetyczne, które pełnią rolę zbrojenia. Dzięki temu jest on wytrzymały, a jednocześnie sprężysty, dlatego nie ulega szybkiemu rozszczelnieniu.