baner unia europejska

Poznaj rodzaje kruszywa drogowego

Budowanie dróg to spore wyzwanie. Realizacja takiego zadania nie byłaby możliwa, gdyby nie specjalne materiały służące do tego celu. Podobnie jak do wznoszenia budynków konieczne są odpowiednie budulce, taka sama potrzeba zachodzi przy budowie dróg. Materiały, które wykorzystuje się do kładzenia krótszych i dłuższych tras, określa się mianem kruszyw drogowych.

kruszywo

Kruszywa drogowe dzieli się na wiele rodzajów wedle poszczególnych różnic. Jest jednak jedna rzecz, która je wszystkie łączy. Chodzi tu o fakturę i o pochodzenie. Każde kruszywo jest sypkim materiałem, które ma pochodzenie skalne. Jego dokładna geneza może się różnić w zależności od przypadku. Jest w stanie być zarówno mineralna, jak i organiczna czy przemysłowa. Pewne rzeczy nie ulegają jednak w jej przypadku zmianie.

 

Kryteria klasyfikacji

Jeżeli chodzi o podział kruszyw, to istnieją różne kryteria, według których dokonuje się klasyfikacji tych materiałów. Podstawowy podział dotyczy oczywiście rozmiaru. Ze względu na ten czynnik wyróżnia się kolejno kruszywa drobne, grube i o ciągłym uziarnieniu. Co charakteryzuje każdy z tych rodzajów? O kruszywach drobnych można mówić w momencie, jeżeli pojedyncze ziarenka nie przekraczają rozmiaru 4 mm. Po przekroczeniu tej granicy mówi się już o kruszywach grubych. Natomiast kruszywa o ciągłym uziarnieniu to takie, które stanowią mieszanki i drobnych, i grubych ziaren.

Kolejne kryterium podziału kruszyw drogowych stanowi przeznaczenie tych materiałów. Nie ze wszystkimi da się bowiem robić to samo. Pewne z nich nadają się do jednych celów, a pewne do drugich celów. I oto na przykład istnieją kruszywa mineralne takie jak glinoporyt, które można spokojnie poddawać obróbce termicznej. Wysoką czy niską temperaturą da się traktować również kruszywa przemysłowe takie jak gralit. Istnieją jednak i takie kruszywa przemysłowe, które niepoddawane są dodatkowej obróbce. Chodzi tu chociażby o żużel paleniskowy, elporyt czy popiół lotny. Jak widać, zróżnicowanie w obrębie kruszyw drogowych jest dość spore.