baner unia europejska

Poznaj rodzaje kruszywa drogowego

kruszywo

Kruszywa drogowe dzieli się na wiele rodzajów wedle poszczególnych różnic. Jest jednak jedna rzecz, która je wszystkie łączy. Chodzi tu o fakturę i o pochodzenie. Każde kruszywo jest sypkim materiałem, które ma pochodzenie skalne. Jego dokładna geneza może się różnić w zależności od przypadku. Jest w stanie być zarówno mineralna, jak i organiczna czy przemysłowa. Pewne rzeczy nie ulegają jednak w jej przypadku zmianie.

 

Kryteria klasyfikacji

Jeżeli chodzi o podział kruszyw, to istnieją różne kryteria, według których dokonuje się klasyfikacji tych materiałów. Podstawowy podział dotyczy oczywiście rozmiaru. Ze względu na ten czynnik wyróżnia się kolejno kruszywa drobne, grube i o ciągłym uziarnieniu. Co charakteryzuje każdy z tych rodzajów? O kruszywach drobnych można mówić w momencie, jeżeli pojedyncze ziarenka nie przekraczają rozmiaru 4 mm. Po przekroczeniu tej granicy mówi się już o kruszywach grubych. Natomiast kruszywa o ciągłym uziarnieniu to takie, które stanowią mieszanki i drobnych, i grubych ziaren.

Kolejne kryterium podziału kruszyw drogowych stanowi przeznaczenie tych materiałów. Nie ze wszystkimi da się bowiem robić to samo. Pewne z nich nadają się do jednych celów, a pewne do drugich celów. I oto na przykład istnieją kruszywa mineralne takie jak glinoporyt, które można spokojnie poddawać obróbce termicznej. Wysoką czy niską temperaturą da się traktować również kruszywa przemysłowe takie jak gralit. Istnieją jednak i takie kruszywa przemysłowe, które niepoddawane są dodatkowej obróbce. Chodzi tu chociażby o żużel paleniskowy, elporyt czy popiół lotny. Jak widać, zróżnicowanie w obrębie kruszyw drogowych jest dość spore.