baner unia europejska

Rodzaje i zastosowanie piasku

piasek na budowie

Typy piasku budowlanego

Wśród podstawowych rodzajów piasku budowlanego można wymienić:

  • piasek zwykły – inaczej nazywany zasypowym. Znajduje najszersze zastosowanie w budownictwie oraz robotach drogowych. Wykorzystuje się go np. przy budowie fundamentów, nasypów i nawierzchni,
  • piasek płukany – pozyskiwany za pomocą tzw. wypłukiwania kruszywa. Wielkość jego ziaren wynosi 0-2 mm. Stosuje się go najczęściej do produkcji mieszanek betonowych, zapraw murarskich oraz wylewek i posadzek,
  • piasek suszony – powstaje na bazie piasku płukanego i jest dostępny w różnych frakcjach. Najczęściej służy do czyszczenia różnych powierzchni, w tym do piaskowania cementu czy też piaskowania felg i karoserii, ale oprócz tego szeroko wykorzystywany jest także w budownictwie,
  • piasek osiewany – inaczej nazywany oczyszczanym, pozyskiwany w procesie przesiewania, czyli oddzielania ziaren o określonej frakcji od zanieczyszczeń i innych kruszyw. Znajduje zastosowanie m.in. w produkcji wysoko jakościowych zapraw murarskich,
  • pospółka wielofrakcyjna – mieszanka piasku o różnej frakcji, wykorzystywana najszerzej przy budowie dróg, chodników i nawierzchni z kostek brukowych. Stanowi warstwę nośną oraz materiał stabilizujący nawierzchnię.