baner unia europejska

Stabilizacja gruntu cementem w budownictwie drogowym

kierownictwo budowy

Jak przebiega stabilizacja gruntu cementem?

Na stabilizowanie gruntu cementem składa się sztywny szkielet nośny, a także wypełnienie agregatami niezwiązanych cząstek gruntu. Szkielet nośny jest efektem hydratacji cementu i służy nadaniu nośności stabilizacji. Natomiast wypełnienie niezwiązanymi cząstkami gruntu pełni funkcję amortyzatora sił zewnętrznych i nadaje całej stabilizacji podatności.

Zawartość cementu w stabilizacji jest zdecydowanie mniejsza niż w betonie, a to sprawia, że nie jest tak podatna na skurcz. Dlatego warstwa wykonana w ten sposób nie wymaga dylatacji, o ile grunt zawiera odpowiednio dużo frakcji pylasto-ilastej. To oznacza, że jeśli stabilizacji podlega grunt będący czystym piaskiem, zaleca się dodanie do niego gruntu spoistego tak, żeby powstała mieszanka o właściwym uziarnieniu. Przy wykonywaniu stabilizacji gruntu cementem ważne jest również właściwe rozdrobnienie i mieszanie. Stosuje się do tego odpowiednie maszyny, np. gruntomieszarki albo recyklery, dzięki którym szybko i skutecznie wykonuje się konieczne roboty.

 

Stabilizacja gruntu – ile cementu?

Ilość cementu użyta do stabilizacji jest uzależniona od uziarnienia gruntu, jego składu i wymagań. Dlatego zawsze potrzebna jest dokładna analiza podłoża przed wykonaniem pracy. Zazwyczaj zawartość cementu w gruncie mieści się w przedziale 4–10%. Im więcej go będzie, tym większa wytrzymałość, ale także większe ryzyko spękań i skurczu.