baner unia europejska

Wyburzanie budynków vs przepisy prawne

Wyburzanie obiektów budowlanego zgodnie z prawem traktowana jest jak rodzaj robót budowlanych. Z tego też powodu również w tym przypadku trzeba kierować się obowiązującymi procedurami oraz normami prawnymi obowiązującymi w naszym kraju. Samowolna likwidacja budynku, zarówno w ramach wyburzenia, jak i rozbiórki, może skutkować poważnymi konsekwencjami.

wyburzanie budynków

 

Wyburzanie budynków: zgłoszenia i pozwolenia

Chociaż wyburzenie budynku jest przeciwieństwem budowy, to jednak trzeba dostosować się do przepisów art. 28 Prawa budowlanego, zgodnie z którym wszelkie roboty budowlane można rozpocząć wyłącznie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. W świetle prawa wyburzenie to jeden z rodzajów robót budowlanych.

Po nowelizacji Prawa Budowlanego kwestie związane z wyburzaniem i rozbiórką teoretycznie powinny przebiegać nieco sprawniej. Dotyczą one sytuacji, w których nie trzeba starać się o pozwolenie, gdyż wystarczy jedynie zgłoszenie. W praktyce jednak znowelizowany przepis (ust. 1 art. 31) odnosi się wyłącznie do:

  • budynków o wysokości poniżej 8 m, jeśli znajdują się w odległości od granicy działki mniejszej niż połowa ich wysokości,
  • budynków, które nie są wpisane do rejestru zabytków, ani objęte ochroną konserwatorską,
  • budynków, których realizacja nie wymaga pozwolenie na budowę.

W tych przypadkach wystarczy dokonać zgłoszenia w Starostwie.

Pozwolenie trzeba uzyskać, jeśli obiekt do wyburzenia nie spełnia wyżej opisanych warunków lub organ administracji architektoniczno-budowlanej nałoży taki obowiązek. Oprócz wniosku o wyburzenie zwykle trzeba dostarczyć urzędnikom dodatkowe dokumenty, np. zgodę właściciela obiektu, szkic usytuowania obiektu budowlanego, opis zakresu i sposobu prowadzenia robót, niekiedy także wymagany projekt rozbiórki obiektu. Na wydanie decyzji urząd ma 65 dni.

 

Przebieg prac wyburzeniowych

Urzędnicze formalności to jedno, drugą istotną kwestią jest profesjonalna realizacja prac. W tym przypadku warto skorzystać z pomocy wyspecjalizowanej firmy, które zapewnią sprawne, fachowe i bezpieczne działanie.

Zlecenia z tego zakresu to specjalność naszej firmy. Zajmujemy się burzeniem budynków o różnych rozmiarach — zarówno domów jednorodzinnych, jak i dużych obiektów. Zawsze precyzyjnie planujemy kolejność wykonywania zadań. Dbamy o bezpieczeństwo wszystkich osób i działamy według ustalonej kolejności.

Podczas realizacji zleceń z zakresu wyburzeń budynków korzystamy ze sprawdzonego sprzętu. Dysponujemy rozbudowanym parkiem maszynowym, który obejmuje m.in. koparki, ładowarki oraz spychacze. Dzięki nim przeprowadzamy precyzyjne kruszenie betonowej konstrukcji budynku. Po zakończonych pracach dokładnie sprzątamy teren.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!