baner unia europejska

Blog przedsiębiorstwa WIKRUSZ – o betonie i budownictwie drogowym

Stabilizacja gruntu cementem to jedna z najpowszechniej stosowanych metod wzmocnienia podłoża, także w budownictwie drogowym. Łatwo jest ją przeprowadzić, postępy w pracach budowlanych mogą dzięki niej następować szybko, a koszty zastosowania są relatywnie niskie, wziąwszy pod uwagę, jak zadowalające efekty daje. Na czym polega ta metoda?

pracownicy budowalni

W skład obecnie produkowanego betonu wchodzi cement, kruszywo oraz  woda. Oprócz podstawowych składników, stosuje się także domieszki i dodatki, które, pod warunkiem prawidłowego zastosowania, korzystnie wpływają na strukturę betonu. Ich celem jest modyfikacja mieszanki betonowej i stwardniałego betonu. Zawartość dodatków, względem masy cementu, przekracza 5%. Poniżej przedstawiono ich gatunki oraz zastosowanie każdego z nich.

do betonu dodatek

Wiele osób uważa, że beton to wyłącznie mieszanka wody, kruszywa oraz cementu. Wbrew pozorom jest w tym sporo racji. Niemniej jednak sam proces produkcji betonu jest o wiele bardziej skomplikowany. Poszczególne jego etapy odbywają się w ściśle określonych warunkach. Dzisiaj przyjrzymy się nieco definicji betonu budowlanego, jego podziałowi oraz normom, jakie musi spełniać.

beton wylewka posadzki 2

Beton to materiał budowlany wytwarzany z cementowego spoiwa, kruszywa, wody, a czasem także dodatków mineralnych i chemicznych. Dwa ostatnie mają nadawać mieszance ściśle określonych właściwości, np. zmniejszyć nasiąkliwość lub poprawić mrozoodporność. Betony różnią się jednak między sobą właściwościami chemicznymi, dlatego niezbędne jest poznanie sposobu ich oznaczania przez producentów. Jak możemy je odczytywać?

beton wylewka posadzki 2

Beton to od lat najbardziej uniwersalny materiał budowlany. Nazwa ta jest jednak dość ogólna, fachowcy rozróżniają bowiem kilka jego rodzajów w zależności od właściwości fizykochemicznych. Szczególną grupą o ściśle określonym przeznaczeniu są w tym przypadku betony specjalne. Jakie są ich rodzaje i czym się charakteryzują?

posadzka betonowa wyrónanie

Betonomieszarki to maszyny, przeznaczone do transportu betonu z wytwórni do placu budowy. Charakteryzują się długą żywotnością, odpornością na trudne warunki pracy, a także możliwością transportu dużych ilości betonu.

betoniarka

Bez względu na to, jak dużą inwestycję budowlaną planujesz, przed jej rozpoczęciem musisz oszacować ilość potrzebnych materiałów. Do określenia objętości betonu przyda się dedykowany kalkulator. To narzędzie skonstruowane po to, aby ułatwić inwestorowi dokonanie obliczeń. Dzięki temu w trakcie budowy nie spotkają go nieprzewidziane niespodzianki, takie jak braki materiałów.

Niewystarczająca ilość betonu jest problemem i może znacznie opóźnić realizację inwestycji. Z kolei zbyt duże zakupy mogą spowodować zaleganie materiału w magazynach i stanowić niepotrzebny wydatek. Sposobem na uniknięcie pomyłek jest skorzystanie z kalkulatora betonu.

ściana z betonu

Drogi ze względu na budowę i materiał konstrukcyjny możemy podzielić na drogi gruntowe oraz drogi twarde nieulepszone i ulepszone. Ich usytuowanie uzależnione jest od lokalnych warunków podłoża i natężenia ruchu. Nawierzchnia drogowa bez względu na rodzaj, budowana jest warstwowo. Najbardziej zewnętrznie lokalizuje się warstwa ścieralna, która bezpośrednio poddawana jest oddziaływaniu pojazdów. Poniżej warstwa wiążąca przenosi obciążenia i odpowiada za ich prawidłowy rozkład. Bezpośrednio z gruntem sąsiaduje podbudowa zasadnicza i pomocnicza, która wpływa na wytrzymałość i nośność całej konstrukcji.

droga asfaltowa

Kruszywa, zarówno naturalne jak i hutnicze, mają szerokie zastosowanie w budownictwie i drogownictwie. Kruszyw używają też osoby prywatne, które chcą szybko poprawić nawierzchnię swojej działki lub drogi dojazdowej do niej. Co warto wiedzieć o zastosowaniu kruszyw?

budowa drogi ekspresowej

Beton jest prawdopodobnie najbardziej popularnym materiałem budowlanym. Pierwsze betony były używane już na kilka tysięcy lat przed naszą erą, chociaż miały oczywiście prostszy skład i gorsze właściwości niż te produkowane dzisiaj. Nowoczesne betony gwarantują bezpieczeństwo budowy i trwałość konstrukcji. Beton jest stosunkowo tani, a do tego wygodny w użytkowaniu. Na budowy jest dostarczany w formie mieszanki betonowej, z którą łatwo się pracuje.

budowa osiedla

Beton drogowy wykorzystywany jest przy budowie dróg (autostrady, drogi ekspresowe), parkingów oraz zatoczek autobusowych. Zastosowane przy jego wytwarzaniu domieszki napowietrzające poprawiają jego wodoszczelność oraz mrozoodporność. Beton drogowy jest więc bardziej odpory na ścieranie oraz warunki atmosferyczne od tradycyjnych betonów towarowych.

beton drogowy wylewka